Succesiuni la Biroul Notarial “Civilis”. Procedeu rapid și eficient!

succesiuni

Succesiunile sunt un aspect important al vieții fiecăruia dintre noi. Înțelegerea procesului și a pașilor necesari poate fi dificilă. Din acest motiv, Biroul Notarial “Civilis” e prima alegere care trebuie luată în calcul. De ce? Fiindcă acest notariat oferă servicii rapide și eficiente pentru succesiuni, asigurându-se că totul este gestionat corect și prompt. În continuare, articolul va oferi o privire de ansamblu asupra procedurilor notariale pentru succesiuni. Și, de asemenea, îți va explica pașii prin care Biroul Notarial “Civilis” îți poate veni în ajutor.

Ce este succesiunea?

Succesiunea este procesul legal prin care se transferă proprietatea și bunurile unei persoane decedate către moștenitori. Acest proces poate include evaluarea bunurilor, achitarea datoriilor și distribuirea activelor conform testamentului sau legislației în vigoare. Succesiunea poate fi testamentară sau legală, în funcție de existența sau absența unui testament.

Succesiunea testamentară

Aceasta are loc atunci când defunctul a lăsat un testament. Testamentul specifică modul în care vor fi distribuite bunurile și cine sunt moștenitorii. Notarul public verifică autenticitatea testamentului. Și, totodată, se asigură că dorințele decedatului sunt respectate.

Succesiunea legală

Aceasta intervine atunci când nu există un testament. În acest caz, distribuirea bunurilor se face conform legii. Moștenitorii legali sunt determinați de gradul de rudenie cu defunctul. Procesul poate fi mai complicat. Și poate necesita mai mult timp pentru clarificarea tuturor aspectelor legale.

Procedura de succesiune la Biroul Notarial “Civilis”

Biroul Notarial “Civilis” oferă o procedură clară și eficientă pentru succesiuni. Aceasta include mai mulți pași esențiali:

1. Programarea unei consultații

Primul pas este programarea unei consultații cu un notar public de la Biroul Notarial “Civilis”. În cadrul acestei întâlniri, notarul va explica detaliat procesul de succesiune și documentele necesare.

2. Colectarea documentelor necesare

Pentru inițierea procedurii de succesiune, sunt necesare următoarele documente sau acte

 • certificatul de deces al defunctului;
 • certificatul de căsătorie al soţului supravieţuitor (sau certificatul de deces/certificatul de moştenitor/sentinţa judecătorească de divorţ, după caz);
 • acte de identitate moştenitori;
 • certificate de naştere şi de cãsãtorie moştenitori;
 • acte de proprietate asupra bunurilor deţinute de cãtre defunct (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
 • certificate acţionar, carnete C.E.C., conturi, depozite bancare (extras de cont sau contract de depozit);
 • act concesiune pentru locul de veci, adeverinţa cu valoarea locului de veci, eliberată de Administraţia Cimitirelor sau de Parohie;
 • certificate de atestare fiscalã pentru bunurile ce compun masa succesoralã;
 • documentaţia cadastrală a bunurilor imobile întocmită de un expert cadastral autorizat;
 • testament, dacã existã;
 • 2 martori care l-au cunoscut pe defunct.

3. Evaluarea bunurilor

Notarul public va evalua bunurile care fac parte din masa succesorală. Aceasta include proprietăți imobiliare, conturi bancare, vehicule și alte bunuri de valoare. Evaluarea corectă este esențială pentru distribuirea echitabilă a bunurilor între moștenitori.

4. Stabilirea moștenitorilor

Notarul public va stabili cine sunt moștenitorii legali sau testamentari. În cazul în care există neînțelegeri sau dispute între moștenitori, notarul poate oferi mediere pentru rezolvarea conflictelor.

5. Întocmirea actelor de succesiune

După evaluarea bunurilor și stabilirea moștenitorilor, notarul public va întocmi actele de succesiune. Aceste documente vor include certificatul de moștenitor, care atestă drepturile fiecărui moștenitor asupra bunurilor succesorale.

6. Achitarea taxelor succesorale

Odată întocmite actele de succesiune, moștenitorii vor trebui să achite taxele succesorale. Aceste taxe sunt stabilite de legislația în vigoare și variază în funcție de valoarea bunurilor succesorale.

7. Eliberarea certificatelor de moștenitor

După achitarea taxelor, notarul public va elibera certificatele de moștenitor. Aceste documente sunt necesare pentru transferul legal al bunurilor succesorale către moștenitori.

Avantajele colaborării cu Biroul Notarial “Civilis”

Biroul Notarial “Civilis” oferă multiple avantaje pentru cei care au nevoie de servicii de succesiune. Haide să le vedem pe rând pentru a-ți crește încrederea în serviciile lor:

Profesionalism și experiență

Echipa Biroului Notarial “Civilis” este formată din notari publici cu o vastă experiență ( de peste 20 de ani) în domeniul succesiunilor (și nu numai). Aceștia se asigură că toate procedurile sunt respectate ca la carte. Și, totodată, că moștenitorii primesc suportul necesar pe tot parcursul procesului.

Eficiență și rapiditate

Procedurile de succesiune pot fi complexe și de durată. Nu și la Biroul Notarial “Civilis”! Acest notariat se angajează să finalizeze succesiunile într-un timp cât mai scurt posibil. Fără a compromite calitatea serviciilor. Lucru extrem de important atunci când dorești să apelezi la niște servicii notariale de calitate.

Consultanță personalizată

Fiecare caz de succesiune este unic. Notarii publici de la Biroul Notarial “Civilis” oferă consultanță personalizată pentru a răspunde nevoilor specifice ale fiecărui client. Aceștia se asigură că toate întrebările și preocupările moștenitorilor sunt adresate corespunzător.

Medierea disputelor

În cazul în care apar conflicte între moștenitori, Biroul Notarial “Civilis” oferă servicii de mediere. Scopul este de a rezolva disputele pe cale amiabilă, evitând astfel procesele judiciare lungi și costisitoare.

De ce să apelezi la Biroul Notarial “Civilis” pentru succesiuni?

Acestea fiind zise, te-ai lămurit că procedurile notariale pentru succesiuni pot fi complexe și consumatoare de timp.  De aceea, să apelezi la Biroul Notarial “Civilis” se dovedește, în orice circumstanță, o alegere înțeleaptă. Din motivele pe care le-am argumentat pe parcursul acestui articol și pe care o să le rezumăm aici.

Așadar, Notariatul “Civilis” oferă servicii rapide și eficiente. În acest fel, se asigură că toate aspectele legale sunt respectate. Prin profesionalism, experiență și consultanță personalizată, Biroul Notarial “Civilis” este partenerul de încredere pentru gestionarea succesiunilor. Pentru mai multe informații sau pentru a programa o consultație, poți contacta Biroul Notarial “Civilis” chiar astăzi!

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *